Raporty

data od: do:
Czas oczekiwania
na przyłączenie do sieci
(dni kalendarzowe)
Czas usunięcia
uszkodzenia
(dni kalendarzowe)
- -
Średni transfer
techniczny DOWNLOAD
(kb/s)
Średni transfer
techniczny UPLOAD
(kb/s)
9958.91 3425.95
Stan na dzień: 2017-09-19